Tạ ơn trời! CHỮ ĐỘNG

Tạ ơn Trời! Mỗi sớm mai thức dậy, ta có một ngày mới để yêu thương

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

CON VỀ THĂM LẠI MẸ BÃI DÂU

Con về thăm lại Mẹ Bãi Dâu,
Linh địa nơi đây đẹp nhiệm màu.
Chắp tay cầu Mẹ ban ơn phúc
Cứu khổ hồn con khỏi biển sầu. 

Nguyễn Văn Xuân (09/05/2014)

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

TÂM KHÚC MẸ BÃI DÂU

M Bãi Dâu như mt tri chói li,
Đp rng  ngi cao ngt vn nim tin.
Hn con say vi muôn vn li xin,
Ngm thành nhc nh thành thơ cu nguyn.

Con say xưa vi triu thiên vương min
Tu nhc vàng vang khúc hát t ơn
Đp vô ngn dâng chui ngc ngun cơn
V bên M bao la đy ơn phúc

M Bãi Dâu con v đây cu  chúc
Muôn li kinh cao ngt cõi tri thiêng
Dù đường trn bao sóng v chao nghiêng
V bên M lòng bình yên hnh phúc

Maria, muôn li kinh thôi thúc
V nơi đây bên M đp vô ngn
V nơi đây hnh phúc biết bao ln
 Con dâng M mt tình yêu tha thiết

Maria M trinh tuyn khôn xiết
Tháng năm v chui ngc ta muôn phương
Kinh huyn nhim, li kinh vn tình thương
Bng sáng dy tin yêu ngun trông cy.
                         Nguyn Văn Xuân (09/05/2014)